Informacja o realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Wrocławska, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Dzierżoniowie realizuje projekt grantowy, pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

W ramach projektu pozyskano środki finansowe przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc pracy. Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono środki ochrony osobistej dla personelu i pacjentów.

Wysokość otrzymanego grantu: 63 889,81 zł, z tego 58 332,93 zł na dodatki do wynagrodzeń personelu oraz 5 556,88 zł na zakup środków ochrony osobistej.

Udostępnij:

Pozostaw komentarz

TRANSLATE
Skip to content