Opieka duchowa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Dzierżoniowie zapewnia i otacza opieką duchową swoich podopiecznych. Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy i ograniczeń. Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.

Codzienny wysiłek w służbie chorym, podejmują siostry elżbietanki i ks. kapelan. Pomagają pacjentom zrozumieć i zaakceptować ich cierpienie, odpowiadają na potrzeby duchowe oraz towarzyszom im w chwili śmierci.

zdjęcie grupy sióstr w kościele z hostią     zdjęcie sióstr przy modlitwie

„Uzdrawiajcie chorych!” (Mt 10, 8) Wierząc w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię – Chleb, który daje życie wieczne oraz przez sakrament chorych. W naszym Zakładzie staramy się zapewnić pacjentom możliwość skorzystania z posługi sakramentalnej. Pacjenci mają całodobowy dostęp do kaplicy. Poprzez posługę kapelana mogą uczestniczyć w codziennej Mszy świętej, w okolicznościowych nabożeństwach, korzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz z sakramentu namaszczenia chorych. Obecność relikwii św. Jana Pawła II, św. siostry Faustyny Kowalskiej i błogosławionej Matki Marii Luizy Merkert, pomaga pacjentom zanosić modlitwy do Boga poprzez wstawiennictwo świętych patronów.

Pomocą duchową otaczamy również rodziny naszych pacjentów poprzez rozmowy, wspólną modlitwę, posługę sakramentalną i życzliwość. Przygotowujemy rodziny do momentu rozstania się z bliską osobą

Porządek Mszy Świętej i nabożeństw:

  • w niedziele i święta Msza Św. o godzinie 9.00
  • w dni powszednie Msza Św. o godzinie 6.30
  • w każdy pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi św.
  • codziennie o godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia i różaniec
  • w okresie adwentu: roraty
  • w okresie Wielkiego Postu: droga krzyżowa w każdy piątek
  • w listopadzie: modlitwa za zmarłych
  • uroczyste obchody Dnia Chorego i Dnia Służby Zdrowia
  • udzielanie sakramentów świętych: Namaszczenia Chorych oraz Wiatyku
  • adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Kapelan Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
Ks. Damian Mroczkowski

Zdjęcie kapelana podczas ceremonii mszalnej

 

TRANSLATE
Skip to content