Przyjęcia do ZOL

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Dzierżoniowie jest placówką zapewniającą stacjonarną całodobową opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą nad Pacjentami wymagającymi codziennej, specjalistycznej pielęgnacji, cierpiącymi na szereg współistniejących chorób uniemożliwiających właściwą opiekę w domu.

Oferujemy naszym Pacjentom:

  • terapię zajęciową;
  • terapię psychologiczną;
  • zajęcia rehabilitacyjne;
  • badania i porady lekarskie;
  • dogoterapię;
  • muzykoterapię;
  • zajęcia logopedyczne.

O przyjęcie do zakładu mogą ubiegać się osoby wymagające kontynuacji leczenia szpitalnego, dalszej rehabilitacji i świadczeń opiekuńczo-leczniczych udzielanych w warunkach stacjonarnych.

FORMY PRZYJĘCIA

Pobyt współfinansowany przez NFZ – przy przyjęciu wymagane są następujące dokumenty (zgodne z wymogami NFZ):

Pobyt pełnopłatny (koszt pobytu pokrywa pacjent lub opiekun) – Pacjenci przyjmowani są na podstawie dokumentacji medycznej zawierającej:

TRANSLATE
Skip to content