Nasz Zakład

zdjęcie budynku z logiem zakładu

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie jest niepublicznym,  zakładem opieki zdrowotnej. Placówka  zapewnia bez względu na miejsce zamieszkania stacjonarną opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą nad Pacjentami wymagającymi codziennej, specjalistycznej pielęgnacji. Zakład prowadzony jest przez siostry Elżbietanki, które kontynuują charyzmat Założycielek przez posługę cierpiącemu człowiekowi z szacunkiem i miłością w bezgranicznym zawierzeniu Bogu. Do posługi sióstr dołącza się codzienne zaangażowanie Personelu, kompetencja, życzliwość i indywidualne podejście buduje poczucie własnej wartości wśród Pensjonariuszy, umacnia więzi i relacje przyjaźni.

Do Zakładu kierowane są osoby wymagające kontynuacji leczenia szpitalnego, dalszej rehabilitacji leczniczej i świadczeń opiekuńczo – leczniczych udzielanych w warunkach zakładu stacjonarnego. Przyjmowane są osoby ze schorzeniami fizycznymi, somatycznymi, jak również z demencją starczą z różnymi rozpoznaniami chorobowymi m.in.: uogólniona i nieokreślona miażdżyca, następstwa udaru, otępienie naczyniowe, choroba Parkinsona.

Podstawą skierowania pacjenta do ZOL-u  jest wniosek lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. rodzinnego lub ze szpitala). Zakład zobowiązany jest na podstawie umowy z NFZ do udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, tzn. koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej 70 %  świadczenia rentowego lub emerytalnego.(Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej  art. 34a, pkt.1.) Do kwoty pokrywającej koszty hotelowe pacjenta nie wlicza się świadczenia pielęgnacyjnego (tj. około 163,00 zł.), które zostaje potrącone przez ZUS na czas pobytu pacjenta w zakładzie. Przyjmowani są również Pacjenci na pobyt pełnopłatny koszt pobytu pokrywa pacjent lub opiekun.

Dowiedz się więcej o przyjęciach » przejdź do strony

 

TRANSLATE
Skip to content