Opieka Medyczna

zdjęcie grupowe pracowników zakładu

 

Kluczową rolą w działaniach Zakładu jest dążenie do zapewnienia komfortu opieki i bezpieczeństwa dla naszych pacjentów. Zatrudniony zespół medyczny, a więc lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne ,fizjoterapeuci, psycholog iterapeuta zajęciowy stanowią podstawę codziennej opieki nad pacjentami świadcząc usługi medyczne. Dysponujemy 60 łóżkami w pokojach 1,2 i 3 osobowych z węzłem sanitarnym, salą rehabilitacyjną z kinezyterapią ,elektroterapie i laser. W okresie letnim gimnastyka i zajęcia z terapii zajęciowej odbywają się na świeżym powietrzu w ogrodzie. Prowadzimy własną kuchnie zapewniając pełne wyżywienie. Na terenie zakładu znajduje się kaplica – chętni mogą korzystać z codziennej Eucharystii i wspólnych nabożeństw. Wszyscy pracownicy ZOL-u są odpowiedzialni za dobro Pacjentów i z zaangażowaniem podejmują codzienną pracę.

Pielęgniarki opieki długoterminowej i opiekunki medyczne

W zakładzie przebywają pacjenci, którzy są obciążeni różnymi chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością. Poruszają się samodzielnie, przy pomocy drugiej osoby, chodzika lub wózka inwalidzkiego. Są także osoby leżące, nie opuszczające łóżek. Pielęgniarki i Opiekunki medyczne są zaangażowane w proces leczenia i pielęgnacji tych osób .W swojej pracy w pełni wykorzystują swoje kompetencje i umiejętności medyczne oraz otaczają Pacjentów ciepłą i życzliwą opieką .

zdjęcie personelu w korytarzu zakładu    zdjęcie personelu w korytarzu zakładu

Terapia Zajęciowa

Katarzyna Widera – terapeuta zajęciowy
Dorota Wolska – lic. pedagogiki leczniczej i mgr terapii zajęciowej

Najbardziej twórczy i aktywny sposób spędzania czasu w naszym domu to terapia zajęciowa. Aktywizujemy Pacjentów wspomagając i rozwijając ich sprawność oraz zaspokajając potrzeby emocjonalne, jednocześnie wspierając zainteresowania i pasje. W naszym zakładzie prowadzimy różne rodzaje terapii zajęciowej, należą do nich m.in.

 • arteterapia (terapia przez sztukę, w tym muzykoterapia)
 • filmoterapia (projekcje na dużym ekranie filmów połączone z dyskusją
 • ergoterapia (prace o charakterze rzemieślniczym)
 • biblioterapia (terapia przez lekturę wpływająca na funkcje intelektu oraz poprawę samopoczucia)
 • ludoterapia (gry i zabawy integracyjno – rozrywkowe, usprawniające ciało i umysł)

W ramach zajęć rekreacyjnych organizujemy wydarzenia i imprezy cykliczne oraz okolicznościowe, m.in. spotkanie mikołajkowe, bal karnawałowy, jasełka, gril  oraz te które są wpisane w rytm roku kalendarzowego.

Terapia zajęciowa ma na celu:

 • rozwijanie i podtrzymywanie sprawności manualnej, przestawienie toru myślenia chorego,
 • zmniejszenie odruchu bólowego w wyniku rozluźnienia mięśni i koncentracji psychiki,
 • stworzenie u chorego poczucia własnej wartości oraz rozszerzenie kręgu zainteresowań

Samodzielnie wykonane prace są ozdobą naszego Zakładu lub prezentem dla rodzin i przyjaciół.

 

Logopeda

Melania Szlaga – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, logopeda ogólny, neurologopeda

Terapia logopedyczna prowadzona w naszym ZOL- u ma na celu kształcenie i rozwijanie komunikacji słownej, jak również usuwanie wad wymowy. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach. Praca logopedyczna opiera się w szczególności na stosowaniu zabaw usprawniających narządy mowy, podnoszeniu sprawności rozumienia mowy poprzez słuchanie i wprowadzanie nowych wyrazów poprzez desygnaty- przedmioty i obrazki. Środkiem uzupełniającym w terapii logopedycznej są ćwiczenia manualne, spostrzegawczości, rytmiczne i słuchowe. Tempo i rodzaj ćwiczeń jest indywidualnie dostosowane do każdego pacjenta.

 

Psycholog

Izabela Piętka – mgr psychologii

Terapia psychologiczna obejmuje szereg różnorodnych działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Jej celem jest dbanie o ich zdrowie psychiczne oraz poprawę codziennego funkcjonowania w zakresie emocjonalnym, poznawczym i interpersonalnym. Wszystkie spotkania dostosowane są do stanu zdrowia i możliwości podopiecznych i w zależności od tego odbywają się przy łóżku pacjenta, w gabinecie psychologicznym lub na świeżym powietrzu.

W ramach terapii psychologicznej szczególny nacisk kładziony jest na:

 • diagnoza funkcjonowania podopiecznych,
 • pomoc w opracowywaniu indywidualnych planów opieki,
 • udzielanie konsultacji indywidualnych,
 • pomoc w adaptacji osób nowoprzyjętych,
 •  konsultacje i wsparcie rodzin i bliskich.

 

Dogoterapia

Magdalena Borzystowska – Specjalista Kynoterapeuta

Do naszej bazy terapeutycznej od 2013 r. wprowadziliśmy dogoterapię. Pacjenci chętnie biorą udział w zajęciach, a „czworonożni terapeuci” pomagają zwiększyć efektywność innych form terapii. Kontakt z psem ma na celu m. in. rozwijanie kreatywności i spontaniczności pacjentów oraz kształtowanie pozytywnych emocji i rozwój empatii.

 

Rehabilitacja

Barbara Mencwel – mgr. fizjoterapii
Mateusz Osiewała – mgr. fizjoterapii
Dorota Adamiec – tech. fizjoterapii

Fizjoterapia obejmuje: kinezyterapię i fizykoterapię.

W zakładzie prowadzona jest rehabilitacja pod kierunkiem i opieką fizjoterapeutów z wykorzystaniem posiadanego sprzętu do elektroterapii i kinezyterapii. Usprawnianie rehabilitacyjne  prowadzi do wielu  zmian na lepsze. Zmniejsza ryzyko trwałego inwalidztwa oraz efektywnie zapobiega rozwojowi zmian wtórnych: przykurczom, zanikom mięśniowym, zwyrodnieniom w stawach, odleżynom, zniekształceniom kończyn i zaburzeniom krążeniowo – naczyniowym. Usprawnianiem w ZOL-u objęty jest każdy pacjent po wcześniejszej konsultacji medycznej.

 

Personel pomocniczy

Integralną część zatrudnionego zespołu w naszym zakładzie  stanowi personel pomocniczy

Salowedbają o czystość i porządek w pokojach pacjentów na korytarzach i łazienkach.

Kucharki – w zakładzie funkcjonuje kuchnia. Posiłki są zawsze ciepłe, smaczne i zdrowe przygotowywane zgodnie z zaleconymi dietami dla poszczególnych grup pacjentów.

Praczka –  dla lepszego komfortu  higienicznego i estetycznego naszych pacjentów prowadzimy pralnie.

Konserwatornad sprawnością techniczna sprzętu, pomieszczeń i otoczenia czuwa konserwator

 

zdjęcie dwóch sióstr w ogrodzie

TRANSLATE
Skip to content